Aby byla práce s touto stránkou příjemnější, využíváme soubory cookies.
? 

Novinky a sdělení

Printed from https://actuaria.cz/

 

Návrh modelu financování ČSpA - podklad pro valnou hromadu

25.11.2020Valná hromada 
  

Toto sdělení je určeno pouze členům Společnosti, můžete si je přečíst po přihlášení k vašemu účtu.

 

Low Interest Rates Working Group AAE

23.11.2020Obecné 
 

AAE hledá dobrovolníky do pracovní skupiny na nízké úrokové míry.

27.11. 8:30 Šimon Kolář (KPMG): Finanční nástroje v IFRS - odkaz na přednášku

Aktuárský seminář C P D  
 

Toto sdělení je určeno pouze členům Společnosti, můžete si je přečíst po přihlášení k vašemu účtu.

 

Podzimní aktuárský seminář - přednášky CPD

16.11.2020Celoživotní vzdělávání C P D  

Vážení kolegové, vzhledem k pokračujícím opatřením probíhá výuka aktuárského semináře na MFF UK vzdáleně.  Proto i podzimní CPD semináře proběhnou touto formou. S přednášejícími se domluvím na poskytnutí odkazu na událost, kterou následně rozešlu na Vaše kontakty. Na semináře není nutné přihlášení. V současnosti jsou naplánovány následující semináře: 27. 11. Š. Kolář (KPMG): Finanční nástroje v IFRS 4. 12. P. Svojítka (Deloitte): Změna daňové legislativy a její dopad na odložené daně a SCR pojišťoven 18. 12. V. Šroller (GČP): Pricing na počátku 90. let 20. století (konverze pojištění domácnosti)  (CPD – profesionalismus) Letos se nám bohužel povedlo zajistit menší počet seminářů než obvykle, především z důvodu opětovného přechodu na distanční výuku.  I proto připomínám,  že v červnu byla schválena výjimka pro letošní rok, která umožňuje při plnění CPD nahradit hodiny ze základní části hodinami z části doplňkové. Přesto doufám, že zajištění těchto vzdálených seminářů Vám umožní se na základní části CPD i letos alespoň částečně zúčastnit. Další možnosti vzdělávacích akcí naleznete pravidelně v novinkách stránek společnosti, případně na https://www.actuaria.cz/ostatni-vzdelavaci-akce.html   S pozdravem Zdenek Roubal

Diskusní materiál AAE k roli aktuárů v IFRS 17

12.11.2020Obecné 

Vážení kolegové, AAE vydalo diskusní materiál k roli aktuárů ve vztahu k IFRS 17. Informace jsou k dispozici na AAE website . S případnými otázkami s emůžete obracet na Petra Sotonu a případně naši pracovní skupinu k IFRS 17.  

Důležité Jednání Aktuárské pracovní skupiny 10. 11. 2020

12.11.2020Aktuárská PS 
  

Toto sdělení je určeno pouze členům Společnosti, můžete si je přečíst po přihlášení k vašemu účtu.